AUDYTY ENERGETYCZNE

Jeżeli planujesz przeprowadzenie prac remontowych związanych z dociepleniem budynków, modernizacją systemu grzewczego, instalacją odnawialnych źródeł energii - powinieneś ubiegać się o premię termomodernizacyjną lub dofinasowanie z NFOŚiGW.

 

 

O premię mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy:
    • budynków mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego
    • samorządowych budynków użyteczności publicznej
    • lokalnej sieci ciepłowniczej i lokalnego źródła ciepła

Warunkiem otrzymania dofinansowania z BGK, jest właściwie opracowany i pozytywnie zweryfikowany audyt remontowy lub energetyczny.

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizację przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności: dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela; ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej; opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza i ocena stanu istniejącego, wybranie odpowiednich usprawnień oraz propozycja sposobu ich realizacji oraz sposobu finansowania jest warunkiem podstawowym powodzenia termomodernizacji.

 

 

 Gdzie nas znaleźć

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO

mgr inż. Rafał Skowron


Sienkiewicza 12/U3
95-200 Pabianice

NIP 731-189-04-88
Telefon: 888 477 754

E-Mail: biuro@elsko.pl