CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (Certyfikat Energetyczny )dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Certyfikat energetyczny jest to dokument wydany przez upoważnionego specjalistę, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. W certyfikacie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

 

Certyfikat energetyczny zawiera:

  • Podstawowe dane dotyczące budynku i ilość energii niezbędnej na potrzeby wynikające z ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także ilość energii wymaganej na potrzeby oświetlenia.    
  • Wskaźniki porównawcze.
  • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień pozwalających obniżyć zapotrzebowanie na energię.Aby zweryfikować uprawnienia certyfikatora do wykonywania świadectw energetycznych należy wejść na stronę Ministerstwa Infrastruktury i wyszukać w rejestrze czy certyfikator posiada uprawnienia. Nasz numer uprawnień to 8301. Posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenie OC dla certyfikatora energetycznego.

Gdzie nas znaleźć

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO

mgr inż. Rafał Skowron


Sienkiewicza 12/U3
95-200 Pabianice

NIP 731-189-04-88
Telefon: 888 477 754

E-Mail: biuro@elsko.pl