KOSZTORYSOWANIE

 

 

 

Wykonujemy następujące rodzaje kosztorysów elektrycznych:

 

 

 

 

  • Kosztorysy nakładcze
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Przedmiary robót

 
Kosztorysy które są opracowywane w naszym biuro są zgodne z polskimi przepisami i normami w oparciu o aktualne ceny oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Nasze wyceny sporządzamy na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych, przedmiarów dostarczonych w formacie (DWG, PDF lub w postaci dokumentacji papierowej) przez Zamawiającego oraz na podstawie obmiarów robót, które możemy zrealizować osobiście na terenie budowy. Kosztorysujemy przy pomocy oprogramowania NORMA PRO licencja nr 29662. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, szczególnie biura projektowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Instytucje Państwowe oraz prywatnych inwestorów. 

Gdzie nas znaleźć

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELSKO

mgr inż. Rafał Skowron


Sienkiewicza 12/U3
95-200 Pabianice

NIP 731-189-04-88
Telefon: 888 477 754

E-Mail: biuro@elsko.pl